• Yazılı Çevirmenlik Yazılı Çevirmenlik

  YAZILI ÇEVİRİ TÜRLERİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI ANLAMDA TİCARİ ÇEVİRMENLİK Bu tür çevirmenlikte Akreditif, Anlaşma, Başvurular, Belgeler, Beyannameler, Bilançolar, Cüzdanlar, Davetiyeler, Devirler, Doküman, Ekstreler, Evraklar, Fatura, Ferman, Form, Gelir tablosu, Hesaplar, İbraname, İhale çevirmenlikleri, İhale dosyaları, İhale şartnamesi, İşlemler, Kararlar, Karneler, Kefaletname, Kimlik, Konşimento, Kontratlar, Kurul kararı, Levhalar, Lisans, Mizan, Mukaveleler, Muvafakatname, Patent, Planlar, Poliçeler, Projeler, Raporlar, Resmi belge, Ruhsatlar, Senet, Sertifikalar, Sigorta, Sirküler, Sözleşmeler, Şartnameler, Taahhütnameler, Teklifler, Temlikname, Ticaret sicil gazetesi, Tü...

 • Sözlü Çevirmenlik Sözlü Çevirmenlik

  SÖZLÜ ÇEVİRİ VE TÜRLERİ SÖZLÜ ÇEVİRMENLİK Sözlü çevirmenlik, toplumun ve kamunun her kesiminde yapılan kaynak dilden hedef dile, hedef dilden kaynak dile konuşarak çevrilen bir çevire türüdür. Bu çeviri türünde çok fazla çeşitlilik olup ortam ve diller değişse bile özünde kural olarak hepsi ardıl çeviri ana başlığı altına girmektedir. Bunların en önemlileri sırasıyla; Sözlü çeviriler yöntemine ve ortamına göre çeşitlilik göstermesine rağmen özünde şekil ve uygulama açısından tektir. Noterlerde Sözlü çevirmenlik uygulaması; Türkiye’de noterlerde T.C. vatandaşlarının yaptığı noterlik işlemlerinin aynısını yabancı uyruklular da yapabilirler. Örneğin, aynı şekilde yaba...

 • İşaret Dili Çevirmenliği İşaret Dili Çevirmenliği

  İşaret Dili-Türk İşaret Dili Berhan Levent BIYIKOĞLU1   Her insan bir birey olarak doğar, doğumlarıyla otomatikman bir topluluğunda üyesi olurlar. Yeni doğan birey için topluluk, yakınındaki diğer bireylerdir; annesi, babası, kardeşleri yani ailesidir. Aileler ise yaşadıkları coğrafya ve diğer fiziki şartlara göre, diğer ailelerle daha büyük ölçekte topluluklar oluştururlar. Yeni doğan bireyin ihtiyaçları vardır, duygu ve düşüncelerini ihtiyaç ve isteklerini yakınındakilere aktarmak, onların duygu ve düşüncelerini de bilmek ister. İnsan olabilmek için düşünebilme ve düşündüğünü aktarabilme yeteneğinin olması şarttır. İnsan çevresi ile kurduğu iletişimle bir bireydir ve toplumun...

 • Fatih Öz Fatih Öz

  Başkan Yardımcısı